Monday, June 17, 2019

Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget meeting
 
 
June 2019 Board Meeting
 
2019/2020 budget hearing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish